Zwrot towaru zakupionego przez w sklepie internetowym

zwrot towaru

Każdy z nas ma prawo do zwrotu kupionego towaru w terminie 14 dni od jego dostarczenia, bez podania konkretnej przyczyny. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku, która dotyczyła ochrony praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przed produkty niebezpieczne umową, która zawierana jest na odległość jest taka umowa, która zawarta jest bez jednoczesnej obecności obu stron i obydwa się ona przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Mogą to być drukowane lub elektroniczne formularze zamówienia, listy seryjne, reklamy prasowe i elektroniczne, katalogi, telefonu, radia, telefon, telewizja, poczta elektroniczna, czy też inne środki komunikacji elektronicznej. W przypadku umowy zawartej na odległość, a taką zwykle jest ta, którą zawieramy ze sklepem internetowym, każdy z nas ma szereg różnych uprawnień, wśród których najważniejsze jest prawo odstąpienia. Nabywca może odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych. Czas ten odliczany jest od momentu otrzymania towaru. Jeśli natomiast sprzedawca nie udzieli informacji dotyczących prawa zwrotu, wtedy termin ten wydłuża się aż do trzech miesięcy. Miejscami, które powinny zawierać tego typu informacje są regulaminy, oraz strony internetowe sklepów.

Jak to zrobić?

Jeśli kupimy towar, który nie spełni naszych oczekiwań, możemy zwrócić go bez podawania przyczyny. W momencie, w którym pojawi się on pod naszym adresem, może okazać się, że nie spełnia naszych oczekiwań albo po prostu się rozmyśliliśmy. 14 dni to czas, który nazywa się prawem do namysłu i przed końcem jego trwania, bez żadnych konsekwencji możemy zwrócić towar. Jeśli decydujemy się na podjęcie takiego kroku, musimy złożyć sprzedawcy stosowne oświadczenie. Należy je wysłać w formie pisemnej, najlepiej listem poleconym, który to będzie posiadał zwrotne potwierdzenie odbioru. Może okazać się to niezwykle istotne dla celów dowodowych. Kiedy dojdzie do odstąpienia od umowy, uznaje się ją za niezwartą i obie strony wolne są od wszelkich zobowiązań, a ich świadczenia podlegają zwrotowi.