Podstawy kreowania wizerunku

kreowanie wizerunku

To, jak jesteśmy postrzegani przez innych może być wynikiem naszej świadomej realizacji. Pamiętajmy, że wizerunek to w końcu nie to, co Ty sam o sobie myślisz.

Wizerunek to przede wszystkim to, co myślą o nas inni, a więc to jak nas postrzegają i odbierają. Jednocześnie musimy mieć na uwadze, że każdy z nas jest niepowtarzalny i dlatego tak ważne jest, aby nasz wizerunek był spójny z naszą osobowością. Nie chodzi o to, aby stać się kimś innym, tylko o to, aby to, co w nas najlepsze wydobyć na zewnątrz i zaprezentować jako coś wyjątkowego, co będzie nas wyróżniało i przyciągało innych. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że wizerunek nie sprowadza się tylko i wyłącznie do wyglądu. Owszem, zewnętrzny obraz jest istotnym czynnikiem składającym się na całość. To jak się ubieramy, jakie nosimy rekwizyty i jaki styl reprezentujemy będzie odgrywać bardzo dużą rolę, jednak istnieją równie ważne elementy składające się na to, jak postrzegają nas inni. Co zatem jeszcze składa się na budowanie obrazu siebie?

Co składa się na nasz wizerunek?

Jak już wspomniano wizerunek to nie tylko nasz wygląd. Na to, jak będą odbierać nas inni bardzo duży wpływ ma również język ciała, nasz umiejętności interpersonalne, sposób w jaki budujemy relacji z innymi ludźmi, sztuka porozumiewania się i modulacji głosu, zasady savoir-vivre oraz etykieta. Wszystkie te cechy powinny być zespojone z jedną, nadrzędną zasadą, którą jest szacunek dla innych oraz dla siebie. Poprzez to, jak wyglądamy, jak jesteśmy ubrani, jakich słów używamy, jaką postawę przyjmujemy oraz jakimi wartościami w życiu się kierujemy, będziemy wyrażać szacunek bądź jego brak. Nie dbanie o siebie możesz rozumieć jako nieskupianie się przesadnie na wyglądzie, jednak inni mogą poczuć, że nie szanujesz ich oraz swojego ciała.

Spójna wizja

Zanim zaczniesz kreować własny wizerunek, odpowiedz sobie na trzy ważne pytanie – kim chcesz być? Za jaką osobę chcesz być postrzegany? Co Twój wizerunek ma mówić o Tobie? Szczera odpowiedź pozwoli Tobie na wyznaczenie kierunku, w jakim masz podążać. Ważne jest, aby Twój obraz opierał się na Twoich indywidualnych cechy, będących Twoją wizytówką. Zacznij więc od określenia swoich mocnych stron. Wypisz je dokładnie i zacznij je jeszcze bardziej wzmacniać. Kolejnym ważnym krokiem jest dbałość o szczegóły. Czasem, nawet mały drobiazg może zepsuć cały korzystny obraz. Mowa o takich rzeczach, jak błędy ortograficzne popełniane w mailach czy niewyprasowana koszula na spotkaniu. Nic nie powinno się gryźć z ogólnym obrazem, jaki masz sobą reprezentować!