Cena najważniejszym elementem zakupów online!

zakupy online

Już ponad połowa Polaków kupuje online na stronach internetowych. Zaufanie do e-sklepów znacznie rośnie, co przekłada się na popularność tego typu zakupów. Przy wyborze najlepszego produktu czy też usługi decydującym czynnikiem pozostaje cena. W internecie mamy możliwość porównania cen od wielu różnych producentów i marek, co sprawia, że podejmujemy najbardziej korzystny i świadomy wybór.

Czynnik ten daje handlowi elektronicznemu znaczną przewagę nad bardziej tradycyjnymi formami sprzedaży w punktach stacjonarnych. Kiedyś znacznie wyraźnie widoczna była obawa przed bezpieczeństwem zawierania internetowych transakcji, ale obecnie bariera ta nie ma już takiego znaczenia. Ci, którzy decydują się na takie zakupy mają świadomość, że jest to rozwiązanie dość bezpieczne, ale demotywuje ono tą część osób, które nie decydują się na podjęcie takich działań.

Ile pieniędzy zostawiamy w e-sklepach?

Okazuje się, że przeciętny Polak zostawia w sklepach internetowych około 80 zł miesięcznie, ale kwota ta nieustannie wzrasta. Zakupy internetowe są wygodne i oszczędne, zarówno w kwestii czasu, jaki trzeba im poświęcić, jak i środków finansowych, które trzeba na nie przeznaczyć. Produkty, które znajdziemy w internecie mają zdecydowanie więcej wariantów i możliwości niż te, które wypełniają sklepy stacjonarne. Internauci podkreślają, że jest to bardzo komfortowe, bo mogą nabyć produkty bez opuszczania domu i dostawa odbywa się zawsze pod wskazany przez nich adres docelowy. Aż 40 procent decyzji, jakie zostają podejmowane w kwestii wyboru sklepu internetowego, w którym dokona się konkretnego zakupu, zostaje podejmowanych pod wpływem pozytywnych opinii i rekomendacji innych użytkowników, którzy skorzystali wcześniej z tego rozwiązania zakupowego. Jednak tak naprawdę czynnikiem decydującym jest cena. Nie chodzi tylko o cenę samego produktu, ale też o koszty, jakie niesie ze sobą dostawa. Jeśli koszty dostawy nie są podane do wiadomości klienta na samym początku, tylko pojawiają się w kolejnych krokach i kliknięciach, istnieje duża szansa na to, że nie dojdzie do sfinalizowania transakcji i potencjalny nabywca opuści sklep internetowy.